فروتفیل

جزئیات پروژه

دسته بندی ها :

ویژگی های محصول:

  • پایداری در درجه حرارت های بالا بدون تغییر ماهیت

  • ایجاد طعم مطلوب در فرآورده نهایی

گرید محصول:

مقاوم به حرارت