بکینگ پودر

جزئیات پروژه

دسته بندی ها :

بکینگ پودر
بازدید از فروشگاه

ویژگی های محصول:

  • بافت کیک را مناسب می کند.
  • باعث کند شدن خروج آب می شود.
  • به عنوان ورآورنده شیمیایی در صنایع پخت کاربرد دارد.

گرید محصول:

  • super
  • B100
  • B300

بسته بندی محصول:

کیسه های 10 و 25 کیلویی

سطل 8 کیلوگرمی

ظروف 1 کیلو گرمی، 100 و 200 گرمی

بسته های 30 گرمی