بهبود دهنده نان

جزئیات پروژه

ویژگی های محصول:

  • حفظ تازگی و افزایش ماندگاری نان
  • اصلاح پروتئین آرد،کمک به عمل تخمیر
  • افزایش حجم محصول به هنگام تخمیر
  • مقاوم ساختن خمیر نسبت به شرایط آب و هوا و دمایی
  • کمک به رنگیری محصول در حین پخت

بسته بندی محصول:

پاکت های 10 کیلویی

بسته های 500 گرمی و 30 گرمی